Kursöversikt

Kursen i Diskret Matematik ges under andra halvan av höstterminen på andra året i dataingenjörsutbildningen. På den här webbsidan finner du som student all information och allt material (inklusive kurslitteratur) som du behöver för att klara kursen. Det finns för och nackdelar med att all information finns på ett ställe, det kan vara svåröverskådligt, men minns då att om du verkligen studerar innehållet noga så finns faktiskt de resurser som du behöver här. Tag därför en del tid med att orientera i innehållet ordentligt.

Här finns informationsdokument som alla studenter behöver läsa noggrannt:
1_Information-1.pdf
2_PandemihanteringenIKursen-2.pdf
3_Examination-1.pdf  
4_ExtraMuntligTenta-1.pdf
5_Matris-1.pdf
6_Levels-1.pdf
MerAngåendeMuntligaTentorsGenomförande.pdf 

Ovanstående sex dokument är ganska mycket att hålla reda på. För att hjälpa er med det har jag skrivit en plan som sammanfattar allting och beskriver allt i tid istället, det kan också fungera som ett förslag till en studieplan:
Studieplan.pdf

Kursen ges i tre delar och allt material publiceras så att det är tydligt vilken del som respektive material tillhör:

Del I: Logik, Mängdlära och Funktioner.

Bokens kapitel 1, 2, 3: litteratur_del_1.zip
Till kapitel 1, Logik: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3ZhNHLX928apqvJKKdK4IMn (Länkar till en externa sida.)
Till kapitel 2, Mängdlära: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bFRmk-OY8ObRk6PGVvtmD6 (Länkar till en externa sida.)
Till kapitel 3. Funktioner: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3a1EH9c2aKV7B9h9dVoBln0 (Länkar till en externa sida.)

Del II: Inledande talteori, Relationer, Fördjupad talteori.

Bokens kapitel 4, 5, 6: litteratur_del_2.zip
Till kapitel 4, Inledande talteori: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bLqiIDOBf6YR5tkeoCawUQ (Länkar till en externa sida.)
Till kapitel 5, Relationer: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bUqe995zsxfdugdrHUyv1f
Till kapitel 6, Fördjupad talteori: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3Y9Uo4JOT8vo7D2qlkBy9nm

Lösningar till övningar i både Del I och Del II från en tidigare bok som hänvisas till i kapitel 1-6: ÖvningarFrånTidigareBok.zip.

Del III: Grafteori, Kombinatorik, Sannolikhetslära.

Bokens kapitel 7, 8, 9: litteratur_del_3.zip  (övningar finns inbäddade.)
Till kapitel 7, Grafteori: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3aRhhr87SfyigBDdQe1kO8I (Länkar till en externa sida.)
Till kapitel 8, Kombinatorik: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3buWGaKfQJLbYEchN3ez4hx (Länkar till en externa sida.)
Till kapitel 9, Sannolikhetslära: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjccLIIc3X3bxwasGwQjA2CT3uxZpexYg (Länkar till en externa sida.)

Tidigare examinationsuppgifter:

Föreslagen arbetsgång: börja med övningarna i boken men försök så snart som möjligt komma igång med detta kompendium: KompendiumMedMångaGamlaExaminationsUppgifter.pdf. Inför den löpande examinationen under kursen gör uppgifter från dessa två samlingar av tidigare examinationsmaterial: ExaminationsMaterial_HT2019.zip, ExaminationsMaterial_HT2020.zip.

Brevidläsningslitteratur (ingår inte i kursen men rekommmenderas starkt): BrevidläsningKryptering.pdf, lösningar till övningarna finns i "ÖvningarFrånTidigareBok.zip" ovan.

Plats för examinationsunderlag: (för KS1 & KS2, se Quiz för inlämningsfunktionen.)
Kontrollskrivning 1: ks1-1.pdf . Lösningar: ks1_sol.pdf .
Kontrollskrivning 2: ks2.pdf . Lösningar: ks2_sol.pdf .
Kontrollskrivning 3: ks3.pdf . Lösningar: ks3_sol.pdf .
Kontrollskrivning 4: ks4-1.pdf . Lösningar: ks4_sol.pdf . (Har en lite mer komplicerad uppgift som nr 8.)
Tentamen: tentamen.pdf . Lösningar: Tentamen_sol.pdf .
Fx-skrivning 1:  fx1.pdf . Lösningar: fx1_sol.pdf .
Omtentamen: Omtentamen_April_2022.pdf .
Lösningar: tentamen_sol.pdf .
Fx-skrivning 2: Fx_skrivning2.pdf .
Lösningar: fx2_sol.pdf .