SF1682 HT22 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (50107)