Kursöversikt

Kursmål och innehåll finns att läsa under länken kursplan. Nedan hittar du (innan kursstart) information som är specifik för de olika kursomgångarna.

 

Period 1, Hösten 2021.

Kursspecifik information Föreläsare Epost
CELTE, CINEK, CMETE, COPEN Lars Filipsson lfn@kth.se
CITEH Albin Eriksson Östman albin01@kth.se
CLGYM (MAKE), CMATD, CSAMH, CTKEM Roy Skjelnes skjelnes@kth.se
CMEDT Bartosz Malman malman@kth.se

Period 2, Hösten 2021

Kursspecifik information Föreläsare Epost
CBIOT, CMAST, CDEPR, CENMI, CLGYM (TEMI) Ninni Carlsund ninni@kth.se

Period 3, Våren 2022

Kursspecifik information Föreläsare Epost
CDATE, CLGYM(TEDA) Ninni Carlsund ninni@kth.se
CINTE1 Danijela Damjanovic ddam@kth.se

 

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum