DD1310 HT23 Programmeringsteknik (CELTE)

Hej och välkomna.

Jag heter Marko Petrovic och är kursledare för den här kursen. I den här kursen kommer jag att lära grunderna inom ämnet programmeringsteknik. Det inkluderar:

  • Programmering
  • God sed
  • Etik
  • Projektarbete

Ni kommer att ha föreläsningar där vi går igenom teori, övningar där vi visar praktik och laborationer där ni gör egna program för att lösa uppgifter.

Min mailadress är marko@kth.se

Överblick

För att få en god överblick av kursinnehållet rekommenderas modulvyn.

Programmeringsstöd

Ni kommer att kunna få begränsad hjälp under laborationstillfällena, begränsad eftersom vi kommer att behöva prioritera redovisningar. På allmänhandledningen går det att få hjälp i princip alla vardagar. 

Ett Visualiseringsverktyg hjälper att en att se hur datorn tolkar programkoden och underlättar förståelsen för hur en ska formge sitt program. 

Föreläsningar

Föreläsningarna kommer att ske på Campus i föreläsningssal.

Labredovisningar

Vid laborationstillfällena kommer en online-kö att användas för att ni ska kunna be om hjälp och köa för redovisning. Ni hittar den på:
https://queue.csc.kth.se

På första sidan väljer ni Prge som kö.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum