DD1395 VT23 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp23-p4)