DA1700 VT23 Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning (hulda23)