SF1662 HT22 Diskret matematik (51336)

SF1662 HT22 Diskret matematik (51336)

Välkommen till SF1662 - Diskret matematik

Detta är en grundläggande kurs i diskret matematik. Kursen går under två perioder och avslutas med en skriftlig tentamen efter period 2. 

Navigering

All information om kursen kommer du att hitta på dessa sidor. Specifik information om kursmomenten hittar du under länkarna nedan. Sidorna uppdateras kontinuerligt under kursens gång.

Kursens huvudsakliga innehåll och lärandemål

Kursens innehåll och mål finns beskrivna i Kursplanen.

Lärare på kursen 

Hur går undervisningen till

Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar och seminarier, en stor del av arbetet med kursen gör man dock utanför schemalagd tid. För bästa utbyte av undervisningen är det viktigt att komma väl förberedd.  Efter varje undervisningsmoment måste också kunskaperna bearbetas och befästas. Det är viktigt att ligga i fas med kursen hela tiden och varje vecka läsa de aktuella avsnitten i kursboken och lösa så många som möjligt av de rekommenderade övningsuppgifterna. Den som gör det kommer med mycket stor sannolikhet att klara kursen. 

SI-möten

Under kursen erbjuds SI-möten som extra stöd. Se hit för schema, material etc.: SI-möten

Kurslitteratur

Kimmo Eriksson och Hillevi Gavel, Diskret matematik och diskreta modeller,  (Andra upplagan).

Kimmo Eriksson och Hillevi Gavel, Diskret Matematik Fördjupning.

Petter Brändén, Polynom och Gaussiska heltal

Kursadministration

studentexpeditionen kan du få hjälp med frågor om registrering, anmälningsrutiner och tider för anmälan till tentamen. 

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med dokumenterad funktionsnedsättning kan ha rätt till visst stöd vid exempelvis examination.  För mer information läs här