LT1041/LT1042/LT1043 HT22-1 Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 1