DD1395 HT22 Fördjupande uppsats i datalogi (dupp22-p1)