Rubric

Find rubric
Återkoppling på opposition
Återkoppling på opposition
Criteria Ratings Pts
Skriftlig opposition
Är oppositionsprotokollet ifyllt enligt instruktioner och vägledande frågor?
threshold: pts
pts
1 pts
--
Muntlig opposition
Var frågorna till respondenterna relevanta och ledde till en fördjupade diskussion? Var oppositionen väl förberedd?
threshold: pts
pts
1 pts
--