SA114X/SA115X/SA118X/SA119X/SA120X VT22-1 Examensarbete på skolan för teknikvetenskap