Kursöversikt

v3 Introduktion

Grunderna för att programmera i Elixir: vilka datatyper har vi, hur definierar vi en funktion, vad är mönstermatchning.

De enda begrepp vi till en början kommer att använda oss av är enkla datastrukturer: atomer, heltal och tupler och hur vi gör mönstermatchning över dessa.

 • Inlämningsuppgift
  • Enkla funktioner

 


v4 Rekursion och trädstrukturer

 • Inlämningsuppgift
  • Derivatan av ett matematiskt uttryck

 


v5 Lambdakalkyl

Seminarie - En emulator för MIPS  (med inlämning)


v6 Högre ordningens funktioner

 • Inlämningsuppgift
  • Primtal

Seminarie - Intepretator

En uppgift med inlämning för högre betyg.


v7 Komplexitet och dynamisk programmering

 • Inlämningsuppgift
  • Advent of Code

Seminarie - Ström av primtal

En uppgift med  inlämning för högre betyg.


v8 Flertrådad programmering

 • Inlämningsuppgift
  • Train shunting

Seminarie - kapa brädor

En uppgift med  inlämning för högre betyg.


v9 Parallellism

 • Inlämningsuppgift
  • Huffman

Seminariet - Ätande filosofer

En uppgift med inlämning för högre betyg.


v10

Seminarie - Ray tracer (ingen inlämning)

 

Seminarie - Mandelbrot (inlämning)

 


v11

 

Seminariet - MIPS som processer (ingen inlämning)

 

Sista uppgiften (inlämning)

Uppgiften publiceras på morgonen den 18:e mars och skall vara inlämnad senast kl 18 samma dag. Var med på seminariet så får du alla ledtrådar du behöver för att enkelt lösa uppgiften. Ta med en dator och se till att du har koden från tidigare inlämningsuppgifter tillgängliga så kan du lösa uppgiften under seminariet.