DD1349 VT22 Projektuppgift i introduktion till datalogi (projinda22)