SF1682 HT21 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer (50711)