(DO NOT USE) MH1023 VT21-2 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer