MH1023 VT20 (61429) Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer