MH1023 VT21 (60206) Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer