Kursöversikt

 • Inför träff 1:
  Förberedelseuppgifter beskrivs på en egen sida
 • 20 oktober 2020, kl 9:00-12:00 i Zoom
  Träff 1: Syften med betygskriterier, hur betygskriterier kan utformas, exempel på lärandemål, målrelaterade betygskriterier och examination, första egna betygskriterierna.
 • Efter första träffen:
  Gör det frivilliga quizzet om viktiga begrepp i kursen
 • Senast 2 december 2020, kl 19:00
  Inlämningsuppgift 1, del 1 (lärandemål och betygskriterieutkast
 • Senast 7 december 2020, kl 19:00
  Inlämningsuppgift 1, del 2 (kamratgranskning av två andra inlämningar)
 • Inför träff 2:
  Läs sida 21-44 i Johanna Bergqvists bok Att sätta praxis på pränt: En handbok i att skriva betygskriterier.
 • 8 december 2020, kl 13:00-16:00 i Zoom
  Träff 2: Hur betygskriterier kan stödja lärandet i kursen, fallstudie från Uppsala universitet, granskning och vidareutveckling av betygskriterier, sammanvägning av betyg, fallgropar och tips, KTH:s regler.
 • Senast 5 januari 2021, kl 19:00
  Inlämningsuppgift 2, (slutlig inlämning)
 • Inför träff 3:
  Läs sida 45-50 i Att sätta praxis på pränt: En handbok i att skriva betygskriterier.
 • 12 januari 2021, kl 14:00-16:00 i Zoom
  Träff 3: (starkt rekommenderad men inte obligatorisk träff)
  Studentperspektiv på betygskriterier, delning av exempel på målrelaterade betygskriterier och examination, diskussion om möjliga förbättringar, utvärdering av LH216V.
 • Senast 2 februari 2021, kl 19:00
  Inlämning av eventuell komplettering av inlämningsuppgift 2 i Canvas
 • Senast 2 mars 2021, kl 19:00
  Inlämning av eventuell komplettering av kompletteringen i Canvas