Nuvarande samarbeten

Vad menar vi med samarbeten? Det handlar om webbaserade verktyg för samarbete i ett delat dokument. Du kan använda webbverktyg för att samarbeta på uppgifter som gruppuppsatser eller anteckningar. Den här sidan är en enkel plats att hålla reda på dessa samarbeten på. De kan även skapas utan att behöva skicka e-post till varandra.