Kursöversikt

Alla föreläsningar kommer läggas upp så att de finns tillgängliga via Canvas. Nedan finns en studieplan vecka för vecka där moduler knyts till schemalagda zoom-möten.  Dessa möten kommer vara frågedrivna så det är inte en repetition av det material som finns förinspelat.

Innan dessa möten är det naturligtvis viktigt att ni redan sett på föreläsningen och arbetat med de uppgifter som ges så att ni kan utnyttja zoom-tiden så effektivt som möjligt.

Datumen nedan är när vi har Zoom-möten för föreläsningarna eller övningarna. De övningar som finns rekommenderas verkligen att ni gör. Ni kommer få en mycket bättre förståelse för hur saker fungerar och det blir enklare att klara tentan, Övningarna är inte direkt knutna till föreläsningarna utan tar ibland upp saker som vi inte går igenom på föreläsningarna.

OSTEP är kapitel i kurslitteraturen.

V36

V37

V38

V39

V40

V41

V42-43

  • Tentaveckor

V44

Föreläsningarna finns under Moduler

Gör de olika frågorna för de tre första modulerna: Introduktion, Processer, Minneshantering för att låsa upp modulen Concurrency.

V45

V46

V47

V48

V49

V50