Kursöversikt

Kursen består av 33 föreläsningar och 14 övningar. Alla föreläsningar efter första veckans tre föreläsningar är egentligen entimmesföreläsningar (men av schematekniska skäl har vid ett tillfälle två entimmesföreläsningar kommit att hamna direkt efter varandra). Viggo Kann [VK] och Stefan Nilsson [SN] delar på föreläsningarna. Följande tabell visar vad som kommer att behandlas under föreläsningarna och övningarna. För varje föreläsning anges vilket material i kurslitteraturen som behandlas. Du bör ha skummat det innan du kommer till föreläsningen för att ha riktig glädje av föreläsningen. Föreläsning 9-11 om dynamisk programmering samt föreläsning 20 och 21 om reduktioner och introduktion till komplexitet har omvänd undervisning, så videor ska ses och uppgifter ska göras före dessa föreläsningar.

Undervisning, redovisningar och läsanvisningar

 • KT=Kleinberg-Tardos, oavsett om det är KTorig eller KTnie
 • KTorig=Kleinberg-Tardos International Edition (2006) eller motsvarande amerikanska utgåva
 • KTnie=Kleinberg-Tardos New International Edition (2014), när denna skiljer sig från den tidigare utgåvan (kapitel 5 Divide and Conquer kommer före kapitel 4 Greedy Algorithms och kapitel 13 Randomized Algorithms kommer före kapitel 12 Local Search)
 • Sup=supplementet Algorithms and Complexity

Period 1

 • Ö1 28 augusti
  Algoritmanalys.
 • Ö5 24 september
  Grafalgoritmer och undre gränser.
 • Labb 2 25 september
  Rättstavning, redovisning.

Sammanfattning av alla algoritmer hittills i kursen.

 • Ö7 7 oktober
  Probabilistiska algoritmer. Reduktioner.
 • Mästarprov 1, senast onsdag 7 oktober klockan 19!
  Uppgiftslydelsen läggs upp i Canvas 23 september.

  Algoritmer. Muntliga redovisningar sker 12-16 oktober.

Period 2

 • F23 27 oktober
  [SN] Oavgörbarhet. (Sup: 49-73)
  <inspelning saknas>
 • Ö8 29 oktober (endast grupp 2-4, den lite enklare gruppen är inställd)
  Genomgång av lösning till mästarprov 1. Oavgörbarhet.
 • Labb 3 30 oktober
  Flöden och matchningar, redovisning.
 • Labb 4 13 november
  NP-fullständighetsreduktioner, redovisning.
 • Mästarprov 2, senast 3 december klockan 15!
  Uppgiftslydelsen läggs upp i Canvas 19 november.

  Komplexitet. Muntliga redovisningar sker 7-11 december.

 • Ö12 2 december (endast grupp 2-4, den lite enklare gruppen är inställd)
  Komplexitetsklasser och repetition.
 • Labb 5 4 december
  Heuristik för rollbesättningsproblemet, redovisning. Bokningslistor publiceras i Canvas 3 december.
 • Extra labbredovisningstillfälle 11 december för alla labbar, inklusive högrebetygslabben. Bokningslistor publiceras i Canvas 9 december.
 • Teoritenta 15 december klockan 9-12. Skrivtid 9:00-10:30 i Canvas. Obligatorisk rättningssession kl 11:00-12:00 i Zoom.
 • Ommästarprov för mästarprov 1 och mästarprov 2 offentliggörs 15 december och redovisas skriftligt 4 januari och muntligt 7-11 januari 2021.
 • Frivillig munta för högre mästarprovsbetyg, 13 och 15 januari 2021. Muntan genomförs i Zoom. Anmälan görs under perioden 31 december 2020 till 6 januari 2021

Efter period 2 är kursen slut. Den som har labbar kvar att redovisa kan göra det antingen i labbveckan i juni eller på labbpassen i systerkursen DD2352 Algoritmer och komplexitet. Säg till den du redovisar för att du ska ha labben rapporterad på adk20.

Den som har mästarprov kvar kan göra dom i en senare kursomgång av antingen ADK (som går varje hösttermin) eller systerkursen DD2352 (som går varje vårtermin; du ska inte registrera dig på DD2352, men du behöver kontakta kursledaren för DD2352, Per Austrin, för att bli inlagd i kursrummet). Säg till den du redovisar att du ska ha mästarprovet rapporterat på adk20.

Den som har tentan kvar kan gå upp på omtentan 9 april 2021 kl 14:00-17:00 eller nästa ordinarietenta i december 2021.