Matris

Återkoppling på opposition
Återkoppling på opposition
Kriterier Bedömningar Poäng
Skriftlig opposition
Är oppositionsprotokollet ifyllt enligt instruktioner och vägledande frågor?
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Muntlig opposition
Var frågorna till respondenterna relevanta och ledde till en fördjupade diskussion? Var oppositionen väl förberedd?
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--