ML160X VT24 Examensarbete inom Industriell teknik och produktionsunderhåll (TIIPS)