SF1693 HT23 Analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer och transformer (50241)