SF1512 HT23 Numeriska metoder, grundkurs (CMATD,CENMI)