SF1693 HT22 Analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer och transformer (50985)