SF1668 HT22 Matematisk och numerisk analys I (50117)