Rubric

Find rubric
Återkoppling på muntlig presentation
Återkoppling på muntlig presentation
Criteria Ratings Pts
Muntlig presentation
Tidshållning, förberedelse, bilder, aktiv presentation av hela gruppen, svar på opponent-frågor.
threshold: pts
pts
1 pts
--