SF1546 VT22 Numeriska metoder, grundkurs (COPEN, CITEH)