SF1917/SF1919 CENMI2/CLGYM/CMETE2 HT21-1 Sannolikhetsteori och statistik