Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 27 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Assignment III: Software Engineering for HPC
Assignment III: Software Engineering for HPC
Kriterier Bedömningar Poäng
Exercise I
Report and essay questions.
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Exercise II
Code, documentation, and report.
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Exercise III
Code, documentation, and report.
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Exercise IV
Code and documentation.
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Peer review
Completing two peer reviews according to the instructions.
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Bonus exercise
Code, documentation, and report.
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Poängsumma: 6 av 6