Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 28 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Assignment II: Programming Languages for HPC
Assignment II: Programming Languages for HPC
Kriterier Bedömningar Poäng
Part I
Code submission
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Part II
Code submission and essay questions
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Part III
Code submission
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Peer review
Completing two peer reviews according to instruction.
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Bonus
Essay question
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Poängsumma: 5 av 5