Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 34 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Assignment I
Assignment I
Kriterier Bedömningar Poäng
Part I
Assignment Quiz I: Computer Organization with at least 80% (24 points) correct.
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Part II
Essay question
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Bonus
Essay questions and report
tröskel: poäng
1 poäng
Full poäng
0 poäng
Inga poäng
poäng
1 poäng
--
Poängsumma: 3 av 3