SF1668 HT17 (50594) Matematisk och numerisk analys I