SF100X VT21 (61484) Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå