Projektredovisning

Den här uppgiften är en del av modulen Projektet och har ännu inte låsts upp.

Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 112 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Redovisningsprotokoll
Redovisningsprotokoll
Kriterier Bedömningar Poäng
Informativa utskrifter/lättbegripligt GUI
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Enkel inmatning
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Kommentarer
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Beskrivande namn
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Konsekvent språk/typografi
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Har minst en klass
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Uppdelning i funktioner/metoder
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Parametrar/returvärden
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Ingen kodupprepning
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Flexibilitet
tröskel: poäng
1 poäng
OK
0,8 poäng
Påpekande
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1 poäng
--
Uppfyller kraven i lydelsen
tröskel: poäng
1,5 poäng
OK
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1,5 poäng
--
Kan redogöra för alla detaljer
tröskel: poäng
1,5 poäng
OK
0 poäng
Ombesiktning
poäng
1,5 poäng
--
Uppgift C
tröskel: poäng
0,5 poäng
OK
0 poäng
Ej gjord
poäng
0,5 poäng
--
Uppgift B
tröskel: poäng
0,5 poäng
OK
0 poäng
Ej gjord
poäng
0,5 poäng
--
Uppgift A
tröskel: poäng
0,5 poäng
OK
0 poäng
Ej gjord
poäng
0,5 poäng
--
Poängsumma: 14,5 av 14,5