SF1682 HT20 (50133) Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer