DD152X VT20 (60537) Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå

Senaste aktivitet i DD152X VT20 (60537)

Inga nya meddelanden
Du har inga meddelanden att visa i ditt flöde än. När du börjar delta i kurser kommer du märka att flödet börjar fyllas med meddelanden från diskussioner, bedömningsuppdateringar, privata meddelanden mellan dig och andra användare, osv.