Oppositionsgensvar

  • Sista inlämningsdatum Inget inlämningsdatum
  • Poäng 7
  • Frågor 7
  • Tidsgräns Ingen

Instruktioner

Beskriv hur ni tagit tillvara på opponenternas kommentarer. Om ni av något skäl inte kunnat eller velat göra den förändring som opponenterna efterfrågat förklarar ni varför.

Endast registrerade, anmälda användare kan ta bedömda Quiz.