Checklista för skribenter och läsarrespons + sambandssignaler.pdf