Matris

Återkoppling på muntlig presentation
Återkoppling på muntlig presentation
Kriterier Bedömningar Poäng
Muntlig presentation
Tidshållning, förberedelse, bilder, aktiv presentation av hela gruppen, svar på opponent-frågor.
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--