Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 6 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
BonusRubric (1) (1)
BonusRubric (1) (1)
Kriterier Bedömningar Poäng
Description of criterion
tröskel: poäng
3 poäng
redovisat i tid
0 poäng
No marks
poäng
3 poäng
--
Poängsumma: 3 av 3